இன்றைய துணுக்குகளும் செய்திகளும் –படித்ததில் பிடித்தது டெலிபதி கிரிதர்பாபா – கோயம்புத்தூரில் இருந்து

Standard

காளி என்பது நீதியின் சக்தி

அதனால் தான் அவள்

அகோர ரூபியாக இருக்கிறாள்.

நீங்கள் நீதி தவறின் தண்டனை

பலமாக இருக்கும்.

காளி வாலாயம் 

ஓம் காளி காளி மாகாளி தேவி தேவி

வீரசண்டாலி நிறுமான கண்ணும்

தத்தளித்த கண்ணும் தாங்கிய பாதமும்

முழித்த முளியும் இரண்டு கடவாயில்

ஒழுகிய இரத்தமுமாக வடி அம்மே

வட கைலாயம் விட்டு தெட்சாணாபூமிக்கு

எழுந்தருளி வாடியம்மே

பத்ரகாளி ஆதி சக்தி

ஆவேசு ஆவேசு

ஓம் ஆம் ஊம்

ஐயும் கிலியும்

மகுட சங்ஙாரியே

வா வா சுவாகா.

தகவல் உபயம் : சித்தர்வாகடம்

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s